Dydaktyka

Skład personalny Katedry Urologii UJ CM:

Kierownik Katedry:  Prof. dr hab. med. Piotr Chłosta

dr n. med. Jacek Kusionowicz - adjunkt

dr hab n. med. Tomasz Gołąbek - adjunkt

dr n. med. Wacław Lipczyński - starszy wykładowca

lek. Tomasz Wiatr - asystent

Samodzielny referent: mgr Marta Feluś

 

Dydaktyka przeddyplomowa:

Koordynator: Prof. dr hab. med. Piotr Chłosta

Odpowiedzialny za realizację programu: dr n. med. Wacław Lipczyński 

Prowadzący zajęcia:

Prof. dr hab. med. Piotr Chłosta

dr n. med. Wacław Lipczyński

dr n. med. Jacek Kusionowicz 

dr hab n. med. Tomasz Gołąbek

lek. Tomasz Wiatr 

 

VI rok Wydziału Lekarskiego CM UJ  / ZAJĘCIA Z UROLOGII W RAMACH CHIRURGII /

Informacje dotyczące zajęć klinicznych

regulamin zajęć 

 

​​​V rok Wydziału Lekarskiego CM UJ

harmonogram zajęć 

tematy zajęć 

zalecana literatura

regulamin zajęć dydaktycznych

 

III rok studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Zdrowie Publiczne, specjalność Ratownictwo Medyczne

harmonogram zajęć 

sylabus

zalecana literatura

regulamin zajęć dydaktycznych

Kontakt

ul. Grzegórzecka 18
31-531 Kraków
tel.: 12 424 79 50
fax: 12 424 79 70
e-mail: urologia@su.krakow.pl

 

Sekretariat znajduje się na drugim piętrze budynku.