Kontakt Kontakt

Sekretariat:
-12 424-79-50
-Fax. 12 424-79-70

Sekretariat Ruchu Chorych:
-12 424-79-60

Rejestracja Poradni Przyklinicznej:
-12 424-79-60

Poradnia Przykliniczna:
-12 424-79-59

Dyżurka Lekarska:
-12 424-79-67/69

Dyżurka Pielęgniarek:
-12 424-79-56
-12 424-79-57

Pracownia USG:
-12 424-79-64

Koordynator Kliniki:
-12 424-79-52

Przełożona Pielęgniarek:
-12 424-79-53

Badania przed hospitalizacją

Zasady przyjęć